بازاریابی استراتژیک و مهندسی فروش

هر ایده شما یک فرصت است،
اگر به درستی هدایت و راهبری شود.

رویکرد سازمانهای پیشرو و موفق به برنامه های استراتژیک بازاریابی و فروش

امروزه به غیر از دو عنصر مشتري‌يابي و تبليغات ، پارامترهاي اساسي ديگري در حوزه توسعه محصول و برند نقش حياتي ایفا نموده که بدون توجه دقیق و پایش مستمر آنها ، پاسخگویی به نیاز مشتریان و بقاء سازمان در بازار امکان پذیر نخواهد بود.

مدیران ارشد بمنظور تبديل ايده‌هاي خود به فرصتها ، نيازمند به تدوین يكسری برنامه های ساختار يافته و منسجم در حوزه بازاريابي و فروش و کسب و کار خود مي‌باشند تا بتوانند برای تغییرات محیط کسب و کار آماده و چابک باشند.

مزایای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و فروش

1.سود آوری سازمان ها

1.سود آوری سازمان ها

بهبود و افزایش فروش و سودآوری سازمان با اهداف بیشتر حاصل می گردد.

2.فعالتهای بازاریابی

2.فعالتهای بازاریابی

کنترل شاخص های عملکردی فعالیتهای بازاریابی و فروش منطقی تر و اثر بخش تر گردد.

3.اولویت

3.اولویت

اولويتهاي مشتريان و سازمان شما بهتر درك شود.

4.سرعت تلاطم

4.سرعت تلاطم

سازمان با تغییرات و سرعت تلاطم محیط همسو می گردد.

5.تعهدات و فرصت ها

5.تعهدات و فرصت ها

سازمان به نقاط ضعف و قوت خود پی برده و تهدیدات و فرصتها را بهتر شناسایی می کند.

6.سرمایه گذاری مناسب

6.سرمایه گذاری مناسب

می توان با حرکتی صحیح و سرمایه گذاری مناسب و بموقع بر رقبا غلبه نمود.

7.فرصت های سود آور

7.فرصت های سود آور

فرصتهاي سودآوري را به خوبي به شركت شناسانده و شركت را براي رویارویی یا دفع تهديدات آماده ‌نمايد.

8.رصد مشتریان

8.رصد مشتریان

در تمامي پارامترهاي رقابتي از قبيل
8-1.تبليغات
8-2.ارتباط هدفمند و موثر با مشتري
8-3. رشد فروش
8-4.افزايش سهم بازار
8-5.توسعه بازارهای صادراتی
8-6.ضريب نفوذ
8-7.تقويت ارزش برند و ...
براي سازمان شما برنامه قوي و متمایز داشته باشد.

توسعه برنامه های بازاریابی استراتژیک

چرا برنامه های بازاریابی و فروش در برخی سازمانها کارآمد نیستند؟

خدمات مشاوره تنها افزاران در این حوزه

1.تجزیه و تحلیل استراتژیک

1.تجزیه و تحلیل استراتژیک

تجزيه و تحليل استراتژيك بازار
1.1-شناسايي بازار هدف
1.2-تقسیم بندی بازار
1.3-تعیین اندازه بازار و بخش های جذاب
1.4-آنالیز ساختار صنعت و روند رشد بازار مربوطه
1.5-مطالعه رفتارخريداران و مصرف‌كنندگان و تعیین عوامل موثر برخرید مشتریان
1.6-تعیین عوامل کلیدی موفقیت در بازار

2.عوامل رقابتی

2.عوامل رقابتی

تجزيه و تحليل استراتژيك عوامل رقابتي محیط بیرونی و درونی سازمان وآناليز نقاط قوت، ضعف، شناسایی فرصتهای سودآوری و تهديدات پيش‌روي سازمان SWOT

3.رقبای صنعت

3.رقبای صنعت

تجزيه و تحليل استراتژیک رقباي صنعت و بازار و موقعيت‌يابي Positioning

4.ارزیابی رقبا

4.ارزیابی رقبا

تدوین برنامه های ارزیابی رقبا و بررسی علل موفقیت و شکست رقبا در بازار و آگاهی های رقابتی CI

5.چشم انداز

5.چشم انداز

تدوین بیانیه ماموریت و چشم انداز و ارزشهای سازمان Mission , vision , values ,

6. Corporate Strategy

6. Corporate Strategy

تدوین استراتژیهای کلان شرکت Corporate Strategy

7.محصولات و برند ها

7.محصولات و برند ها

تدوین استراتژهای محصولات و برند ها Business Strategy

8.Functional Strategy

8.Functional Strategy

تدوین استراتژیهای وظیفه ای واحد های سازمان Functional Strategy

9.KPI , KRI

9.KPI , KRI

تعیین شاخص های عملکردی KPI , KRI

10.بازارهای داخلی و خارجی

10.بازارهای داخلی و خارجی

تدوین برنامه های استراتژیک چگونگی حضور در بازارهای هدف داخلی و صادراتی

11.Business Plan

11.Business Plan

تدوين طرح توجیهی و طرح تجاری Business Plan

12.Market Plans

12.Market Plans

تدوين و پیاده سازی برنامه (آمیخته) بازاريابي محصولات و خدمات Marketing Mix

13. پیاده سازی برنامه

13. پیاده سازی برنامه

تدوين و پیاده سازی برنامه (آمیخته) بازاريابي محصولات و خدمات Marketing Mix

14.Advertisement Plans

14.Advertisement Plans

تدوين برنامه‌ها و كمپین های تبليغاتي Advertisement Plans

15. ترفيعات فروش

15. ترفيعات فروش

تدوين طرحهاي ترفيعات فروش وبازاريابي (پيشبرد فروش) Marketing Promotions & Sales Promotions

16.فروش اینترنتی

16.فروش اینترنتی

تدوین برنامه های بازاریابی وفروش اینترنتی E-Marketing Plans

17.سازمان BSC

17.سازمان BSC

راهبری اجرای استراتژیها در قالب کارت امتیازی متوازن در سازمان BSC

نرم افزار های تنها افزاران در این حوزه

T.A.F_PAGE
lat_v1_Page_1

بازاریابی استراتژیک

توسعه برنامه های بازاریابی استراتژیک

چرا برنامه های بازاریابی و فروش در برخی سازمانها کارآمد نیستند؟