خدمات مشاوره تنها افزاران در راستای توسعه کسب و کار

مشاوره مهندسی صنایع

مشاوره مهندسی صنایع

مشاوره،تدوین،راهبری پروژه

مشاوره بازاریابی استراتژیک
و مهندسی فروش

مشاوره بازاریابی استراتژیک
و مهندسی فروش

آموزش،مشاوره،تدوین،راهبری پروژه

مشاوره علوم مدیریت
و تعالی سازمانی

مشاوره علوم مدیریت
و تعالی سازمانی

آموزش،مشاوره،تدوین،راهبری پروژه

امروزه علاوه بر توسعه محصولات و خدمات, تمرکز بر مشتریان و بازار رقابتی با اتکاء بر مباحث علمی و استراتژیک درمیان مدیران اجرایی و سازمانهای پویا و ژرف اندیش قوت گرفته و هر یک در صدد بهینه نمودن فرایندهای داخلی خود بمنظور خلق ارزش برتر جهت مشتریان رشد و تعالی کسب و کار خود هستند.

ما نیز در محیط متغیر و متلاطم کسب و کار امروز ، همواره بمنظور شناسایی فرصتهاي رقابتی بازار تلاش نموده تا در این راستا با خلق ارزش متمایز و برتر برای خریداران محصولات شما ، در جهت تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای سازمانهای پویا و خلاق گام های مستحکمی برداریم.

همواره بر ارایه خدمات مشاوره علمی و کاربردی متمایز در حوزه های مدیریت و رهبری و استراتژیهای بازاریابی و مهندسی فروش با اتکاء بر تکنیک های راهبری و کوچینگ سازمان مشتری متمرکز شده و همگام با سازمانها و شرکتها ، در جهت بهبود و رشد شاخص های اهداف و توسعه کسب و کار آنان فعالیت می می نماییم.

کیفیت ارایه خدمات ما بر پایه تئوریهای علمی جدید و تکنیک های موثر و قابل اجرا و همچنین تجربیات ارزنده بیش از دو دهه مشاوران ارشد و عالی این شرکت در صنایع و کسب و کار های مختلف استوار بوده که پشتوانه ای قوی برای ادامه حرکت این شرکت می باشد. مشاوران ما متشکل از کارگروه های ارشد و عالی چند تخصصی    (Cross - Functional Team )  در زمینه های علوم مدیریت و رهبری سازمان ، بازاریابی استراتژیک و فروش ، مدیریت برند و دیجیتال مارکتینگ می باشد .

صنایعی که تنها افزاران افتخار مشاوره و همکاری دارد

صنعت قطعات
خودرو

صنعت روشنایی و برق و الکتریک

صنعت چوب و مصنوعات چوبی MDF

صنعت بلور و کریستال

صنعت درب و پنجره

آموزش‌های درون سازمانی تنها افزاران

خبر خوان

فرهنگ کارکنان چگونه بستر موفقیت سازمانی را رقم می زند؟

لطفاً از فرم زیر برای سوالات تجاری استفاده کنید