مدیریت سیستم کیفیت QMS

Quality Systems Management

بدون بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت،
تولید محصول مرغوب امکانپذیر نیست

امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند كه ارتقا کیفیت کالا و خدمات شرط لازم برای بقا و حضور در بازارها و رقابت جهانی و دستيابی به اهدافي مانند مشتری محوری، سودآوری و كاهش هزينه‌هابوده و این اصل میسر نمی گردد مگرکیفیت در سطوح و فرایند های سازمان بطور سیستماتیک و جدی پیگیری و اجرا شود.

سیستم مدیریت کیفیت   QMS   ، مدیریت مجموعه ای از سیاست ها، بهبود فرآیندها در قالب تدوین روش های اجرایی و دستورالعملها در راستای تحقق اهداف خط مشی کیفیت و نهایتا استراتژی سازمانی است .

اهداف کنترل کیفیت

تعریف استانداردهای مورد قبول مشتریان

تعریف استانداردهای مورد قبول مشتریان

حفظ استانداردهای تعیین شده

حفظ استانداردهای تعیین شده

شناسایی و اصلاح انحرافات فرآیند در عمل

شناسایی و اصلاح انحرافات فرآیند در عمل

ارزیابی و بهبود

ارزیابی و بهبود

سیستم کنترل کیفیت :

کنترل کیفیت شامل بررسی فرآیند تولید محصول مطابق با استانداردهای تعریف شده مشتریان یا سازمانی خاص است . افرادی که به عنوان کارشناس کنترل کیفیت فرآیند تولید را در شرکتهای تولیدی بررسی می کنند وظیفه مهمی را در راستای رضایتمندی مشتریان بر عهده دارند.
یکی از وظایف کارشناس کنترل کیفیت بررسی استانداردهای ساخت محصول و فرآیندهای صنعتی از نظر انطباق با استانداردهای کیفیت ملی و بین المللی می باشد. به عنوان یک متخصص کنترل کیفیت، باید فرآیندهای تولید و محصولات تولیدی را با مشخصه های کیفی ومهندسی آنها تطبیق داده تا روند تولید از نظر کیفیت یکنواختی مطلوبی داشته باشد.

مزایای سیستم مدیریت کیفیت QMS

شناسایی فرایندهای تاثیرگذار برکیفیت محصول

بهبود مستمر فرایندها، محصولات و خدمات سازمان

تعیین ساختار کیفیت و مهندسی کیفیت برای محصولات و خدمات

ارتقاء سطح رضایت ذینفعان سازمان از کیفیت محصولات و خدمات

تقویت رویکرد فرایندی و تمرکز بر نتایج به جای تمرکز بر اشخاص و واحدهای سازمانی

حمایت از برند در تبلیغات تجاری و بین المللی

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

از آنجاییکه تولید محصول خوب حاصل بهره گیری از فرایندخوب تولید شامل کنترل پیش از تولید،حین تولید و کنترل محصول ساخته شده می باشد. این روند در قالب سیستمی همراستا با اهداف کیفی سازمان باید طرحریزی و اجرا و پایش گردد. بدین منظور سازمان جهانی ISO با تدوین استانداردهای کیفی سری 9001 توانسته مدیریت کیفیت را نظام مند نماید.
این استاندارد را می توان شناخته شده ترین استاندارد در سطح جهان دانست که تا سال 2019 در بیش از بیش از 150 کشور پیاده سازی و گواهی شده است.گواهینامه ISO در برآورده کردن خواسته های مشتری و حتی فراتر از انتظارات را نشان می دهد.
بنابراین، بسیاری از خریداران به دنبال استقرار نظام مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه ISO 9001 در تامین کنندگان خود هستند تا ریسک خرید محصولات یا خدمات نامناسب را از بین ببرند.

خدمات مشاوره تنها افزاران در این حوزه

مهندسی کیفیت و کنترل کیفیت

مهندسی کیفیت و کنترل کیفیت

ایجاد واحدهای مهندسی کیفیت و کنترل کیفیت در سازمان

ساختار های علمی

ساختار های علمی

تعیین ساختار های علمی مهندسی کیفیت ( تدوین مستندات فنی و مشخصه های کیفی برای پایش و تست و آزمون محصول )

فرایند تولید

فرایند تولید

تعیین بازرسی و کنترل کیفیت در طول فرایند تولید

مهندسی کیفیت درون سازمانی

مهندسی کیفیت درون سازمانی

آموزش مباحث مهندسی کیفیت درون سازمانی برای کارکنان

تیم های راهبری و اجرایی

تیم های راهبری و اجرایی

تعیین تیم های راهبری و اجرایی برای اجرای پروژه

فرایندهای موثر بر کیفیت

فرایندهای موثر بر کیفیت

آنالیز فرایندهای موثر بر کیفیت

ISO

ISO

تدوین روش اجرایی و دستورالعملها در تیم راهبری ISO

سیستم اطلاع رسانی

سیستم اطلاع رسانی

بهبود سیستم اطلاع رسانی و گزارشات موثر سازمان درکلیه سطوح مدیریتی و عملیاتی

Internal Audit

Internal Audit

پایش خروجی های فرایند و ممیزی های داخلی
Internal Audit