گام های مطرح شدن را بلندتر بردارید

اهمیت ترجیح برند از سوی مشتریان هنگام خرید

در بازار و صنعت شما رقباي زيادي وجود دارندكه محصولات وخدمات مشابه به مشتريان عرضه مي‌نمايند . یک برند قوی ضمن ایجادآگاهی بموقع و تداعی مثبت درذهن مشتریان و مصرف کنندگان بررفتار و ترجیح برند آنان نیز اثرگذار بوده و هزینه های جستجوی مشتری را کاهش ، اطمینان از مصرف محصول و خدمات شما را برای او افزایش می دهد.

مشخصات یک برند قوی

1.مشتریان وفادار

1.مشتریان وفادار

عاملی اثرگذار بر تکرار خرید مشتریان و وفاداری

2.معرفی محصولات

2.معرفی محصولات

تسهیل معرفي محصولات و خدمات جديد

3.زمان پذیرش

3.زمان پذیرش

تسریع زمان پذیرش محصول جدید از طرف مشتری

4.جذب مشتری

4.جذب مشتری

کاهش هزینه های جذب مشتری جدید

5.ارتباطات

5.ارتباطات

تسهیل ارتباطات با مشتریان و مصرف کنندگان

6.قدرت در بازار

6.قدرت در بازار

ارمغان قدرت در بازار و صنعت

خدمات مشاوره تنها افزاران در این حوزه

1.خلق عناصر

1.خلق عناصر

ایجاد و خلق عناصر تشکیل دهنده یک برند قوی در بازار و صنعت (خلق هویت بصری و شنیداری و تداعیات ذهنی برای مصرف کننده و مشتریان )

2.طراحی لوگو

2.طراحی لوگو

طراحی نام Naming و طراحی لوگو

3.پلتفرم برند

3.پلتفرم برند

تدوین پلتفرم برند برای کسب و کار

4.سبد خرید

4.سبد خرید

سازماندهی و مدیریت سبد برندهای موجود

5.مدیریت استراتژیک

5.مدیریت استراتژیک

طراحی و پیاده سازی فرایند مدیریت استراتژیک برند و KPI’s

6.تدوین و طراحی

6.تدوین و طراحی

تدوین و طراحی دفترچه هویت (برند ) سازمانی ( لوگو ، شعار ، علائم ، رنگ سازمانی ، طراحی شخصیت برند و هرم برند )

7.برند در بازار

7.برند در بازار

اندازه گیری و تبیین عملکرد برند در بازار و سنجش ارزیابی موقعیت برند POSITIONING

8.شبکه اجتماعی

8.شبکه اجتماعی

مشاوره دیجیتال مارکتینگ و بهبود حضور برند در وب و شبکه اجتماعی

9.تبلیغات موثر

9.تبلیغات موثر

تدوین و راهبری استراتژیهای تبلیغاتی موثر برای افزایش قدرت برند در بازار

10.کنترل موثر

10.کنترل موثر

پایش و کنترل مستمر و دوره ای شاخص های برند سازمان نزد مشتریان و مصرف کنندگان

برندها , هویت کسب و کار امروز

ارتباط تبلیغات و برندینگ