تحقيقات بازاریابی

برای تصمیم گیری در برنامه های بازاریابی و فروش و غلبه بر رقبا به چه اطلاعاتی نیاز دارید

تحقيقات بازار در هر شرکت با جمع آوری اطلاعات، طبقه‌بندي و پردازش و تجزيه و تحليل لازم اطلاعات اولیه و ثانویه اعم از کمی و کیفی ، واحد های بازاریابی و فروش و مهندسی محصول را در اخذ تصمیم گیریهای استراتژیک یاری می نماید.

خدمات تنها افزاران در این حوزه

1.تحقیقات بازار

1.تحقیقات بازار

تحقيقات بازار براساس موضوعات و مسائل مشتریان

2.سهم بازار

2.سهم بازار

تحقیقات بازار برای ارزیابی سهم بازار ، ضریب نفوذ ، شناسایی بازار هدف و کانالهای توزیع ، تحقیقات پوشش جغرافیائی محصول در منطقه و مطالعه رفتار خرید مصرف کنندگان و تحقیقات شاخص های برند

3.ارزیابی رقبا

3.ارزیابی رقبا

تحقیق از آميخته بازاريابي رقبا Marketing Mix و ارزيابي آنها
( محصول و مشخصه های آن و قیمت ، کیفیت و نحوه تبلیغات و ترفیعات و پیشبرد فروش و کانال های توزیع )

4.سمپلینگ محصولات

4.سمپلینگ محصولات

معرفي كالای جدید به بازار و انجام تست بازار و سمپلينگ محصولات براي محصولات زود فروش و مصرفی (FMCG)

5.موقعیت برند

5.موقعیت برند

اریابی موقعیت برند محصولات در بین رقبای مطرح بازار

6.محصولات صنعتی

6.محصولات صنعتی

تحقيق از فروشندگان محصولات صنعتي (B2B)

7.اطلاعات رقبا

7.اطلاعات رقبا

جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات رقابتی بازار

8.مزیت های رقابتی

8.مزیت های رقابتی

سنجش مزیت های رقابتی سازمان در بازار هدف داخلی و خارجی

9.بررسی و سنجش

9.بررسی و سنجش

بررسي و سنجش اثربخشي تبليغات و آميخته بازاريابي و استراتژیهای فروش فعلی سازمان

10.ترازسنجی

10.ترازسنجی

ترازسنجي (Benchmarking) با رقبا و ارايه گزارش از فاصله سازمان با رقبا
Gap Analysis در موضوعات کلیدی و رقابتی

11.رضایتمندی

11.رضایتمندی

انجام سنجش رضایتمندی مشتریان (C.S.M)

تحقیقات بازاریابی

ارزیابی و پایش رقبا و بازار