بازاریابی استراتژیک و مهندسی فروش

هر ایده شما یک فرصت است اگر به درستی هدایت و رهبری شود.

رویکردسازمان های پیشرو و موفق به برنامه های استراتژیک بازاریابی و فروش ...

امروزه به غیر از دو عنصر مشتري‌يابي و تبليغات ، پارامترهاي اساسي ديگري در حوزه توسعه محصول و برند نقش حياتي ایفا نموده که بدون توجه دقیق و پایش مستمر آنها ، پاسخگویی به نیاز مشتریان و بقاء سازمان در بازار امکان پذیر نخواهد بود.

مدیران ارشد به منظور تبديل ايده‌هاي خود به فرصت ها ، نيازمند به تدوین يكسری برنامه های ساختار يافته و منسجم در حوزه بازاريابي و فروش و کسب و کار خود مي‌باشند تا بتوانند برای تغییرات محیط کسب و کار آماده و چابک باشند.

چرا برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و فروش ؟

خدمات مشاوره ما در این حوزه

تدوین استراتژیک حضور در بازار هدف

تدوین استراتژیک حضور در بازار هدف

تدوین استراتژی های وظیفه ای واحد های سازمان Functional Strategy تعیین شاخص های عملکردی KPI , KRI و تدوین برنامه های استراتژیک چگونگی حضور در بازارهای هدف داخلی و صادراتی

تدوين طرح توجیهی و طرح تجاری

تدوين طرح توجیهی و طرح تجاری

تدوين طرح توجیهی و طرح تجاری Business Plan و پیاده سازی برنامه های محصول و بازار Market Plans و تدوين و پیاده سازی برنامه (آمیخته) بازاريابي محصولات و خدمات Marketing Mix

کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی

کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی

تدوين برنامه‌ها و كمپین های تبليغاتي Advertisement Plans و طرح هاي ترفيعات فروش وبازاريابي (پيشبرد فروش) Marketing Promotions & Sales Promotions

تدوين طرح های ترفيعات فروش وبازاريابی

تدوين طرح های ترفيعات فروش وبازاريابی

تدوين طرحهاي ترفيعات فروش وبازاريابي (پيشبرد فروش) Marketing Promotions & Sales Promotion و برنامه های بازاریابی وفروش اینترنتی E-Marketing Plans راهبری اجرای استراتژی ها در قالب کارت امتیازی متوازن در سازمان BSC

تحليل استراتژيك بازار

تحليل استراتژيك بازار

تجزيه و تحليل استراتژيك بازار (شناسايي بازار هدف، تقسیم بندی بازار ، تعیین اندازه بازار و بخش های جذاب ، آنالیز ساختار صنعت و روند رشد بازار مربوطه ،مطالعه رفتارخريداران و مصرف‌كنندگان و تعیین عوامل موثر برخرید مشتریان ، تعیین عوامل کلیدی موفقیت در بازار)

تحليل استراتژيك عوامل رقابتی

تحليل استراتژيك عوامل رقابتی

تجزيه و تحليل استراتژيك عوامل رقابتي محیط بیرونی و درونی سازمان وآناليز نقاط قوت، ضعف، شناسایی فرصتهای سودآوری و تهديدات پيش‌روي سازمان SWOT

تحليل استراتژیک رقباي صنعت و بازار

تحليل استراتژیک رقباي صنعت و بازار

تجزيه و تحليل استراتژیک رقباي صنعت و بازار و موقعيت‌يابي Positioning و تدوین برنامه های ارزیابی رقبا و بررسی علل موفقیت و شکست آنها در بازار و آگاهی های رقابتی CI

تدوین استراتژی های کلان و محصولات

تدوین استراتژی های کلان و محصولات

تدوین بیانیه ماموریت و چشم انداز و ارزش های سازمان Mission , vision , values و همچنین تدوین استراتژی های کلان شرکت Corporate Strategy و استراتژی های محصولات و برند ها Business Strategy