تبلیغات اثربخش و پیشبرد فروش

آیا هر تبلیغی فروش شما را افزایش میدهد؟

امروزه تبليغات صرفاً ديگر يك هنر نيست، بلكه فرايندي است از علوم هنر، بازاريابي، روانشناسي، مديريت و مخاطب‌شناسي و چندین علوم دیگر که براساس يكسري تلفیق اطلاعات و تحلیل ها ، نتایج آن بصورت عكس، رنگ، صدا ،‌تصوير و نوشته و شعار و فونت تبلور يافته تا سبب تأثيرپذيري در مشتريان و تغيير رفتار آنان در جهت خرید و نهایتا" افزایش سودآوري شما گردد.

براي پيشبرد فروش و تمایز موقعيت رقابتی خود در بازار ، به چه راهكارهایی نياز داريد؟

تنها افزاران برنامه‌هاي « مهندسي تبليغات » را براساس تجزيه و تحليل‌هاي عوامل رقابتي بازار و با شناخت و مطالعه رفتار خريداران بازار های هدف به گونه‌اي طرحریزی می نماید كه كمترين هزينه و بيشترين اثربخشي را براي مشتريان و سازمان شما به همراه داشته و اهداف فروش و شاخص‌هاي سودآوري را دستخوش رشد و ارتقاء نماید .

براي پيشبرد فروش و تمایز موقعيت رقابتی خود در بازار ، به چه راهكارهایی نياز داريد؟

تنها افزاران برنامه‌هاي « مهندسي تبليغات » را براساس تجزيه و تحليل‌هاي عوامل رقابتي بازار و با شناخت و مطالعه رفتار خريداران بازار های هدف به گونه‌اي طرحریزی می نماید كه كمترين هزينه و بيشترين اثربخشي را براي مشتريان و سازمان شما به همراه داشته و اهداف فروش و شاخص‌هاي سودآوري را دستخوش رشد و ارتقاء نماید .

خدمات مشاوره تنها افزاران در این حوزه

1.تدوین اهداف تبلیغاتی

1.تدوین اهداف تبلیغاتی

1-1.تدوین اهداف و برنامه های تبلیغات و شاخص های عملکردی KPI
1-2.تدوین و راهبری اجرای برنامه های تبلیغاتی " کمپین تبليغاتی " در قالب مدل 8M, 5M
1-3.ارایه مشاوره در انتخاب نوع رسانه با توجه به تحلیل وضعیت شرکت و مخاطبین بازار هدف

2.طراحي و چاپ تبليغات مكتوب

2.طراحي و چاپ تبليغات مكتوب

2-1.كاتالوگ
2-2.بروشور
2-3.پوسترهای تبلیغاتی
2-4.كاتالوگ‌هاي تك‌برگی
2-5.اوراق اداری و تهيه دفترچه هويت‌ (برند) سازمانيCorporation Identity
2-6.طرح‌بسته‌بندي محصولات
2-7.برچسب ها و CD کاتالوگ های تبلیغاتی
2-8.تهیه بولتن های داخلی سازمانی

3.طراحی تبليغات محیطی

3.طراحی تبليغات محیطی

3-1.مشاوره در طراحی بیل بورد تبلیغاتی
3-2.طراحی و چاپ انواع بنر و استند های تبلیغاتی
3-3.برنامه های تصویری و شنیداری و تهیه گزارشات تصويري از سازمان و مصاحبه های تبلیغاتی

4.طرح های پیشبرد فروش

4.طرح های پیشبرد فروش

4-1. طرح های افزایش و ترفیعات حجم فروش
4-2.برگزاری مسابقه
4-3.طرح های تخفیفات
4-4. خلق خاطره خوش برای مشتریان و راهبری و طرح ریزی سمینارها و رویدادهای تبلیغاتی برای مشتریان

5. استراتژی های اثربخش

5. استراتژی های اثربخش

5-1.ارايه استراتژی های اثربخش در برگزاري نمايشگاه های تجاری و صنعتی
5-2.ارايه برنامه در برگزاري سمينارها و كنفرانس های داخلی شركت وکنفرانس های با حضور مشتری ،‌و کنفرانس های با حضور تأمين‌كنندگان

6.تبلیغات فضای مجازی و هدایا

6.تبلیغات فضای مجازی و هدایا

6-1.ارایه مشاوره در تعیین انواع هدايا و جوایز تبليغاتی و تبلیغات در فضای دیجیتال و شبکه های اجتماعی

بازاریابی استراتژیک